Kohta jakaannutaan pienempiin ryhmiin käsittelemään yleiskeskustelussa esiin nousseita aiheita.

Mainokset